Oferta

Naszym Klientom zapewniamy zastępstwo procesowe we wszelkich postępowaniach przed sądami wszystkich instancji, a także w postępowaniu administracyjnym przez urzędami państwowymi i samorządowymi. Zajmujemy się także dochodzeniem roszczeń finansowych w postępowaniu polubownym, sądowym i egzekucyjnym.

Prowadząc sprawy indywidualnych Klientów szukamy najlepszych rozwiązań aby najskuteczniej chronić ich interesy. Staramy się w atmosferze pełnego zaufania doradzać naszym zleceniodawcom przy podejmowaniu przez nich ważnych decyzji osobistych i majątkowych. Dążymy przy tym do zapewnienia naszym Klientom poczucia bezpieczeństwa oraz pewności, że podjęte przez nich decyzje okażą się w przyszłości najkorzystniejsze.

Udzielając pomocy prawnej przedsiębiorcom dążymy do zapewnienia im profesjonalnej obsługi we wszystkich bieżących sprawach związanych z funkcjonowaniem firmy, w szczególności sporządzamy projekty umów i opinie prawne. Prowadząc sprawy w zakresie dochodzenia roszczeń finansowych staramy się szybko i skutecznie odzyskiwać wierzytelności naszych Klientów.

Świadczymy pomoc prawną zarówno w siedzibie Kancelarii jak i w siedzibie Klienta. Proponujemy współpracę za wynagrodzeniem ryczałtowym lub liczonym według stawki godzinowej.

Działalność Kancelarii obejmuje sprawy dotyczące:
 • doradztwa prawnego i procesów prawa gospodarczego
 • doradztwa prawnego i procesów prawa cywilnego
 • doradztwa prawnego i procesów prawa rodzinnego
 • doradztwa prawnego i procesów prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych
 • doradztwa prawnego i procesów prawa karnego
 • skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
 • prawa prasowego i autorskiego
 • prawa zamówień publicznych
 • prawa podatkowego
 • dochodzenia odszkodowań i prowadzenia rozliczeń z zakładami ubezpieczeń
 • obsługi spółek i spraw związanych z zaangażowaniem kapitałowym (inwestycyjnym) oraz osobowym w funkcjonujące przedsiębiorstwa
 • przejęcia, podziały i przekształcenia przedsiębiorstw,
 • sprawy dotyczące nieuczciwej konkurencji, zakazanej reklamy, ochrony znaków towarowych i własności przemysłowej
 • obsługa inwestycji budowlanych i realizacja roszczeń związanych z wadami robót budowlanych
 • doradztwo przy obrocie nieruchomościami
 • pomoc przy restrukturyzacji należności i przy oddłużaniu
 • windykacja należności